Object

Складова база TVT

За постигане целите на проекта сме съчетали услугите: Проектиране, Цялостно изграждане на поливна система и зелени площи, Поддръжка на зелени площи.