ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТЕН ПЛАН

Какво включва изготвянето на индивидуален проектен план

Изготвянето на индивидуален проект е първата стъпка в изграждането на хубав двор. Проекта е съобразен изцяло с желанието на клиента и се предоставя в желания от него формат – autoCAD или PDF.

v

Консултация

Оглед на дворното пространство и обсъждане на желанията на клиента. Изготвяне на дендрологичен план на мястото, който включва всичката налична в момента растителност и разположението на новите видове. Обекта се заснема, ако това се налага.

Изготвяне на идеен проект

Създаваме изцяло нов проект за вас, като подобряваме стила на градината, съобразен с дворното пространство, почвата и мястото, на което се намира.

Изготвяне на цялостен ландшафтен план

Тук свързваме всичко описано по-горе в една цялостна композиция , която е съчетана с изискванията на клиента и дворното пространство.

Обекти, за които сме правили проектен план:

     Casa Mia

     Tomov Plaza