Object

Tomov Plaza

За постигане на целите на проекта сме съчетали услугите:

Проектиране, Цялостно изграждане на поливна система и зелени площи (засаждане на растения и затревяване), Сезонно зацветяване, Поддръжка на зелени площи