Object

Plovdiv Plaza

За постигане на целите на проекта сме съчетали услугите:

Изграждане на капково напояване; Изграждане и реконструкция на външни зелени площи; Изграждане и зацветяване на тераси;  Изграждане на интериорно озеленяване; Изграждане на интериорно озеленяване с изкуствени цветя; Поддръжка на външни зелени площи и интериорно озеленяване.