Object

Zero

За постигане на целите на проекта сме съчетали услугите:

Изработване на картини от скандинавски мъх; Изграждане на интериорно озеленяване