Object

Malechko

За постигане на целите на проекта сме съчетали услугите:

Цялостно изграждане на поливна система и зелени площи;  Поддръжка на зелени площи