ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Озеленяване – изграждане на зeлени площи

Озеленяването или изграждането на зелени площи е сложен процес, който обединява в себе си всички дейности необходими за изграждането на мечтаната градина.

v

Оглед на пространството и консултация

Идваме на място, за да вземем размери и разгледаме обекта, като на място можем да дадем идеи и да ги обсъдим заедно.

Изготвяне на индивидуален проект

Изготвяме индивидуален проект, по който можем  да ви проектираме двора, така че изцяло да бъде съобразен с Вашите желания и цели.

Изготвяне на офертно предложение

Ще изготвим оферта за вас, за да видите как се позиционираме ценово, спрямо вашите нужди и възможности.

Подготовка за изпълнение

Тук са включени всички дейности по подготовката на терена за обработка (почистване на терена от отпадъци, камъни и плевели; доставка и полагане на почва ако се налага;  фрезоване и обработка на почвата и подравняване на терена).

Моделиране на зелените площи

Това е последната част за да имате един добре изглеждащ, озеленен двор. Тук са включени дейностите за декориране на дворното пространство (местата на който ще има растения, камъни, плочопътеки, пейки и др).

Затревяване дворно пространство

Използваме висококачествени тревни смески за да гарантираме качеството на вашата трева.

Обекти, за които сме правили цялостно озеленяване:

     Casa Mia

     Tomov Plaza

Winterhalder - интериорно озеленяване

     Winterhalder

     Plovdiv Plaza

SLED

    Malechko