Object

Winterhalder

Цялостно изграждане на поливна система и зелени площи (засаждане на растения и затревяване); Изграждане на интериорно озеленяване; Поддръжка на зелени площи;