Object

Casa Mia

За постигане на целите на проекта сме съчетали услугите:

Проектиране; Цялостно изграждане на поливна система и зелени площи (засаждане на растения и затревяване);  Изграждане на скални кътове.