Складова база ТVT

Складова база ТVT

Object Складова база TVT За постигане целите на проекта сме съчетали услугите: Проектиране, Цялостно изграждане на поливна система и зелени площи, Поддръжка на зелени площи. СВЪРЖЕТЕ СЕ С...

Частни обекти

Object Частни обекти В нашите частни обекти сме съчетали всички услуги необходими за изграждането им. СВЪРЖЕТЕ СЕ С...

Winterhalder

Object Winterhalder Цялостно изграждане на поливна система и зелени площи (засаждане на растения и затревяване); Изграждане на интериорно озеленяване; Поддръжка на зелени площи; СВЪРЖЕТЕ СЕ С...

Casa Mia

Object Casa Mia За постигане на целите на проекта сме съчетали услугите: Проектиране; Цялостно изграждане на поливна система и зелени площи (засаждане на растения и затревяване);  Изграждане на скални кътове. СВЪРЖЕТЕ СЕ С...

Ekont

Object Ekont За постигане на целите на проекта сме използвали услугата: Изработване на картини от скандинавски мъх. СВЪРЖЕТЕ СЕ С...